RODO – DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku  z siedzibą w Tomicach odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


                       

 

Rekrutacja do przedszkola

 


Rekrutacja do przedszkola


Komunikat

Powrót do szkół maj 2021

Powrót do szkół 2021 w maju sprawi, że uczniowie przez ponad miesiąc będą mogli poprawić oceny, nadrobić drobne zaległości i dopytać nauczyciela w bezpośrednim kontakcie o sposób rozwiązywania poszczególnych zadań. Powrót do szkół w maju 2021 najbardziej ucieszy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, którzy mają przed sobą egzamin ósmoklasisty. Od października uczęszczali na lekcje zdalne, co mogło wpłynąć na odpowiednie zrozumienie poszczególnych zagadnień. Właśnie w związku z nauką w systemie na odległość ministerstwo zdecydowało, iż zadania na egzaminie ósmoklasisty 2021 będą łatwiejsze. Zgodnie z informatorem ma być mniej lektur obowiązkowych, a na najwyżej ocenionym zadaniu rozprawka albo opowiadanie. W przypadku matematyki jest mniej treści do opanowania dotyczących np. elementów statystyki opisowej, czy geometrii przestrzennej. Wypowiedź Ministra Edukacji   i Nauki Przemysława Czarnka.  

 We wrześniu zostały ogłoszone  i zatwierdzone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2020/2021. Jednym z dni jest 04.05.2021 r., dlatego też zapraszamy uczniów klas I-VIII, od 05.05.2021 r.

KLASY I-III
 Nauka od 05.05.2021 r.

  • nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej zgodnie z planem obowiązującym przed zawieszeniem zajęć;
  • pobyt w szkole oraz zajęcia odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym obowiązującym jak do tej pory– m.in. wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja, maseczki ochronne w autobusie podczas dowozu oraz w przestrzeniach wspólnych;
  • rozkład dowozów i odwozów uczniów do szkoły  bez zmian;

Oddziały  przedszkolne pracują bez zmian

Od 15 maja powrót uczniów do  klasach IV-VIII szkół podstawowych nauka będzie funkcjonować w trybie hybrydowym. 

Czym jest nauczanie hybrydowe?

Zgodnie z regulującym rozporządzeniem system hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć tak, aby w szkole nie przebywało więcej niż 50 proc. uczniów klas IV – VIII z danej szkoły podstawowej. Druga część dzieci w tym czasie uczy się zdalnie z domu.

Harmonogram zajęć zostanie podany w terminie późniejszym.

OD 29 MAJA

  • nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów
  • pobyt w szkole oraz zajęcia odbywają się w ścisłym reżimie  sanitarnym obowiązującym jak do tej pory  – m.in. wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja, maseczki ochronne w autobusie podczas dowozu oraz w przestrzeniach wspólnych;
  • rozkład dowozów i odwozów uczniów do szkoły  bez zmian;

KONSULTACJE DLA KLASY VIII:

06.05.2021 r. tj. czwartek
07.05.2021 r.tj  piątek


             


Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola


Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy 1KOMUNIKAT
z dnia 26.02.2021 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach
w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022
terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola i oddziału  przedszkolnego  w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Gizałki.

Dokumenty do pobrania


Nowy numer                                             


Najważniejsze wskazówki dla rodziców w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek.


Szanowni Państwo,

po licznych  konsultacjach w sprawie zakrywania nosa i ust na terenie szkoły, informuję,
że nadal  obowiązuje wszystkich noszenie  maseczek/przyłbic. 

 Obowiązek noszenia maseczki nie dotyczy jedynie:

  • dzieci do czwartego roku życia,
  • osób, które podróżują autami osobowymi i mieszkają razem lub korzystają z jednego pojazdu,
  • osób, które mają problemy z oddychaniem,
  • osób, które są niezdolne do samodzielnego zakrycia i odkrycia nosa i ust.

Obowiązek ten nie jest niczym nadzwyczajnym. Należy stosować się do niego w wielu innych miejscach i instytucjach życia publicznego. Zakrywanie nosa i ust, zachowywanie dystansu, przestrzeganie higieny osobistej, dezynfekowanie i mycie rąk oraz wietrzenie sal
i korytarzy, to działania, które są wdrożone w szkole, wyłącznie po to, aby ograniczyć ewentualne zachorowania, a tym samym umożliwić  uczniom naukę w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkole oraz warunki szkolne wymuszają na wszystkich uczniach
i pracownikach szkoły przestrzeganie obowiązku noszenia maseczek/przyłbic na korytarzach, klatce schodowej, w toaletach.

        Pragnę również zauważyć, że nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa w salach lekcyjnych, po zajęciu przez uczniów miejsc w klasie. Jednak te osoby (jeśli tak postanowią ich rodzice) oraz pozostali pracujący w szkole, którzy czują się bardziej zagrożeni, mogą mieć założoną maseczkę/przyłbicę również w klasie podczas zajęć.

        Uczniowie, którzy mają kłopoty z oddychaniem lub inne problemy zdrowotne, które uniemożliwiają zakrywanie nosa i ust, są zobowiązane do przedłożenia w sekretariacie szkoły zaświadczenia lekarskiego.

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmienia zasady zakrywania nosa i ust. określa  nowe zasady noszenia maseczek.

Rozporządzenie przewiduje w całym kraju obowiązek zakrywania nosa i ust, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych oraz w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m. Z obowiązku tego nie są już zwolnione osoby ze względu na stan zdrowia. Obecnie zwolnione są tylko osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły

/-/ Małgorzata Wąsiewicz

Tomice, 11.09.2020 r.

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach w okresie pandemii koronawirusa COVID -19


Szanowni rodzice, uczniowie,

W załączeniu przekazuję rozkład dowozów i odwozów uczniów do szkoły obowiązują od 01.09.2020r.

Uwaga! W autobusie uczniowie zasłaniają obowiązkowo nos i usta maseczką lub przyłbicą.


Szanowni Rodzice, Prawni Opiekunowie,

w załączeniu przesyłam do Państwa list Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie możliwości zainstalowania aplikacji ProteGO Safe. Bardzo proszę o zapoznanie się z listem oraz podjęcie decyzji czy Państwo skorzystają z propozycji.

Dyrektor Szkoły

/-/Małgorzata Wąsiewicz

 

 

 

 


 

Projekt edukacyjny


Szkoła Podstawowa
im. Obrońców Tobruku
Tomice, ul. Wrzesińska 2
63-308- Gizałki
pow. pleszewski, woj. wielkopolskie

telefon, fax: 627411110 lub 627411430
e-mail: sp_tomice@poczta.onet.pl