RODO – DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku  z siedzibą w Tomicach odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej

 

 


INFORMACJA – DOŻYWIANIE

 Informuję, że dożywienie rozpocznie się od poniedziałku 19.09.2022 r.  Cena dożywiania za miesiąc wrzesień 2022 r. wynosi:
                – dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III – 50,00 zł
                – dla klas IV-VIII wynosi – 60,00 zł.  

Wpłata należy dokonać na nr konta: 33 8407 0003 0410 0892 2000 0001 tytułem: wpłata za obiady imię i nazwisko dziecka/ucznia za miesiąc np. 09/2022 do dnia 22.09.2022 r.

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z USŁUGI CATERINGOWEJ    DEKLARACJA – plik pdf

      OSWIADCZENIE O REZYGNACJI Z POSIŁKOW                     OSWIADCZENIEplik pdf

 

Małgorzata Wąsiewicz


Dyzio luty czerwiec 2022


Dowozy uczniów – rozkład jazdy autobusu


Dodatkowe zajęcia specjalistyczne

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

W okresie od 1 marca 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. w szkole mogą być realizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.  Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: logopedę i  terapeutów pedagogicznych. W  zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów. 

Szczegółowe kwestie w tym zakresie zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 8 lutego 2022 roku (Dz. U. z 2022 poz. 339).

Rodzice zainteresowani dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla swoich dzieci, dokonują zgłoszeń u wychowawców klas do piątku 4 marca 2022 r.

Niezależnie od zgłoszeń rodziców zajęciami będą objęci uczniowie zgłoszeni przez wychowawców. Liczba miejsc i godzin ograniczona. W związku z tym zapisani będą uczniowie najbardziej potrzebujący.

Zajęcia skierowane są dla uczniów z klas I-VIII wymagających dodatkowych zajęć o charakterze terapeutycznym. Ponadto dzieci rozpoczynające naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023, będą mogły korzystać z zajęć od 1 września 2022 r.

Dyrektor Szkoły

/-/Małgorzata Wąsiewicz


Informacje i dokumenty dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej 


27 grudnia 1918 r. rozpoczęło się Powstanie Wieklopolskie

– Instytut Pamięci Narodowej

– film

– film

 

 


Święto Patrona SzkołySzkoła Podstawowa
im. Obrońców Tobruku
Tomice, ul. Wrzesińska 2
63-308- Gizałki
pow. pleszewski, woj. wielkopolskie

telefon, fax: 627411110 lub 627411430
e-mail: sp_tomice@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach | Facebook


[Best_Wordpress_Gallery id=”265″ gal_title=”Wszyst. zdjęcia”]

Mikrodotacje Wielkopolska Wiara 2021