RODO – DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku  z siedzibą w Tomicach odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


 


Lista osób zakwalifikowanych do przedszkola po etapie uzupełniającym i oświadczeniach woli

l.p.

 Nazwisko i imię dziecka

1.

Dopierała Szymon

2.

Dutkiewicz Wojciech

3.

Floch Wiktor

4.

Jankowska Maria

5.

Kołodziej Nadia

6.

Kotowicz Laura

7.

Matecki Fabian

8.

Mielcarek Kornelia

9.

Rola Franciszek

10.

Skrzypczak Michalina

11.

Zawal Wojciech

[/ezcol_1half_end]
Lista dzieci nieprzyjętych do przedszkola po etapie uzupełniającym po etapie uzupełniającym

l.p.

 Nazwisko i imię dziecka

1.

Maciaszek Amelia

2.

Matuszak Tymon

3.

Rogacki Marcel

4.

Rutkowski Filip

5.

Tomaszewska Laura

[/ezcol_1half_end]
Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych po oświadczeniu rodziców

l.p.

 Nazwisko i imię dziecka

1.

Adaszak Aleks

2.

Janiszewska Patrycja

3.

Jezierska Nadia

4.

Jezierski Szymon

5.

Juszczak Krystian

6.

Stróżczyk Filip

7.

Tyl  Zofia

8.

Tyl  Michał

[/ezcol_1half_end]
Lista dzieci niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych po pierwszym etapie rekrutacyjnym

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Dopierała Szymon

2.

Dutkiewicz Wojciech

3.

Floch Wiktor

4.

Guźniczak Marcel

5.

Jankowska Maria

6.

Kaźmierska Tatiana

7.

Kołodziej Nadia

8.

Kopyciński Leon

9.

Kotowicz Laura

10.

Maciaszek Amelia

11.

Matecki Fabian

12.

Matuszak Tymon

13.

Mielczarek Kornelia

14.

Rogacki Marcel

15.

Rola Franciszek

16.

Rutkowski Filip

17.

Skrzypczak Michalina

18.

Zawal Wojciech

[/ezcol_1half_end]

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023

 1. Borowska Blanka
 2. Dutkiewicz Zuzanna
 3. Floch Zofia
 4. Funtowicz Franciszek
 5. Jankowski Marek
 6. Kołodziej Natan
 7. Lewicz Jakub
 8. Logdański Wojciech
 9. Malinowski Nikodem
 10. Matelska Oliwia
 11. Matelski Mikołaj
 12. Mielcarek Amelia
 13. Musielak Franiszek
 14. Nowak Zuzanna
 15. Opat Michalina
 16. Przybylak Tobiasz
 17. Swędrowska Julia

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

W okresie od 1 marca 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. w szkole mogą być realizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.  Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: logopedę i  terapeutów pedagogicznych. W  zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów. 

Szczegółowe kwestie w tym zakresie zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 8 lutego 2022 roku (Dz. U. z 2022 poz. 339).

Rodzice zainteresowani dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla swoich dzieci, dokonują zgłoszeń u wychowawców klas do piątku 4 marca 2022 r.

Niezależnie od zgłoszeń rodziców zajęciami będą objęci uczniowie zgłoszeni przez wychowawców. Liczba miejsc i godzin ograniczona. W związku z tym zapisani będą uczniowie najbardziej potrzebujący.

Zajęcia skierowane są dla uczniów z klas I-VIII wymagających dodatkowych zajęć o charakterze terapeutycznym. Ponadto dzieci rozpoczynające naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023, będą mogły korzystać z zajęć od 1 września 2022 r.

Dyrektor Szkoły

/-/Małgorzata Wąsiewicz


Informacje i dokumenty dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej 


27 grudnia 1918 r. rozpoczęło się Powstanie Wieklopolskie

– Instytut Pamięci Narodowej

– film

– film

 

 


Święto Patrona SzkołySzkoła Podstawowa
im. Obrońców Tobruku
Tomice, ul. Wrzesińska 2
63-308- Gizałki
pow. pleszewski, woj. wielkopolskie

telefon, fax: 627411110 lub 627411430
e-mail: sp_tomice@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach | Facebook


« z 2329 »

Mikrodotacje Wielkopolska Wiara 2021