W nowej podstawie programowej wskazano, że uczniowie rozpoczynają naukę programowania od klasy I szkoły podstawowej i stopniowo przez całą edukację na I i II etapie kształcenia powinni rozwijać coraz bardziej zaawansowane umiejętności. Zgodnie z nową podstawą programową, umiejętność programowania staje się elementem powszechnego kształcenia. „Programowanie jest częścią zajęć informatycznych od najmłodszych lat, wpływa na sposób nauczania innych przedmiotów, służy właściwemu rozumieniu pojęć informatycznych i metod informatyki. Wspomaga kształcenie takich umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów, sprzyja dobrej organizacji pracy, buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów.? Znaczenie tej zmiany wyjaśniono w preambule do podstawy programowej. Szkoła ?ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach.?

Programy do nauki programowania:

Scratch Junior jest przeznaczony dla najmłodszych, ponieważ nie wymaga umiejętności czytania. Działa w środowisku Android, dlatego najlepiej zainstalować go na tablecie, bo małe wyświetlacze smartfonów nie zapewniają komfortu pracy z programem.
Link do pobrania programu Scratch Junior

 

Scratch 2 najpopularniejszy język do nauki programowania. Działa w środowisku Windows, MacOS i Linux. Pracować można online lub zainstalować program na komputerze.

Edytor offline Scratch 2 do zainstalowania na komputerze 
Edytor online Scratch 2

 

Blockly program bardzo podobny do Scratcha. Brak polskiej wersji językowej. Na Blockly oparte jest wiele projektów, w większości edukacyjnych, np. BlocklyGames (jest wersja polska), w którym niektóre moduły przeznaczone są również dla przedszkolaków. Na Blockly oparte jest też oprogramowanie robotów Wonder – Dash i Dot, które posiadamy w szkole.

Przejdź do  BlocklyGames

 

Nauka programowania na stronie code.org projekcie wspieranym przez Microsoft.

 

Kodu Game Lab – program do tworzenia gier do pobrania ze strony Microsoftu. Wymaga zainstalowania na komputerze. Podczas instalacji należy wybrać polską wersję językową.