Ślubowanie i pasowanie na uczniów 22 października 2021 r.

Dnia 22 października 2021 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały ?egzamin pierwszoklasisty?.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły pani Małgorzata Wąsiewicz granatowym ołówkiem. Tym samym pierwszoklasiści zostali włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach. Dowodem były akty pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawcę.

Najmłodsi otrzymali również wspaniałe prezenty: Sowy ufundowane przez rodziców, oraz słodycze.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Uczniom klasy pierwszej życzymy wielu sukcesów, nieustającego uśmiechu, a przede wszystkim czerpania radości z każdej chwili spędzonej w naszej szkole.


Pasowanie na ucznia ? 2020 r.

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach są już pełnoprawnymi uczniami oraz czytelnikami. 13 października br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.  

To był wyjątkowy dzień. Uczniowie przed pocztem sztandarowym, ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani Wicedyrektor Elżbieta Góral dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: ?Pasuję Cię na ucznia oraz czytelnika Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach ?. 
?Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani, przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań.  
Po zakończonej prezentacji jury, potwierdziło, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały ?egzamin pierwszoklasisty?.? Na pamiątkę uczniowie otrzymali pierwsze w tym roku dyplomy . 
Na koniec uroczystości rodzice wręczyli swoim dzieciom upominki .


Zdjęcia ze Ślubowania klasy pierwszej 26.10.2018 r.


Pasowanie na ucznia ? 2017 r.

27 października 2017 r. dziewięcioro uczniów pierwszej klasy złożyło przysięgę na sztandar szkoły  :

– być dobrymi kolegami i uczniami,
– troszczyć się o książki, zeszyty i sprzęt szkolny,
– szanować nauczycieli i innych pracowników szkoły,
– aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły,
– korzystać z wiedzy i pomocy starszych,
– kochać przyrodę i wszystko, co nas otacza,
– postępować tak, aby wszystkim było z nami dobrze.

Po ślubowaniu, pani dyrektor Małgorzata Wąsiewicz pasowała dużym ołówkiem każdego ucznia, otrzymali oni także od wychowawcy dyplom, teczkę i legitymację szkolną, a od rodziców rogi obfitości zawierające słodycze i niespodziankę w postaci misia.