Sylwetki żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich


Władysław Górski

Tomasz Skrzyński