Konkurs informatyczny Bóbr:

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Konkurs jest objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Zadania z próby konkursu z roku 2017 w kategorii Benjamin (klasy IV-VI)

 


 

Konkurs matematyczny Albus:

(w każdym zadaniu tylko jedna odpowiedź poprawna)

Zadania z konkursu dla klasy 4: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Zadania z konkursu dla klasy 5: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

 


 

Konkurs matematyczny Galileo:

(w każdym zadaniu tylko jedna odpowiedź poprawna)

Zadania z konkursu dla klasy 4: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Zadania z konkursu dla klasy 5: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

 


 

Konkurs matematyczny Multitest:

(żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi poprawne)

Zadania z konkursu dla klasy 4: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Zadania z konkursu dla klasy 5: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

 


 

Konkurs matematyczny Złota Żabka

Zadania z konkursu z roku szkolnego 2016/2017:   etap 1     etap 2

 


 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Testy konkursowe z lat poprzednich na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu