prof-w-gorski

Prof Władysław Górski w naszej szkole w izbie pamięci

Profesor Władysław Górski urodził się 22 stycznia 1917 roku w Szymanowicach n/Prosną. Maturę uzyskał w Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie k. Leszna w roku 1935, a dyplom magistra praw otrzymał na Uniwersytecie Poznańskim w 1939 roku.
Był ochotnikiem w kampanii wrześniowej 1939 roku. Po wydostaniu się z niewoli – przez San, Karpaty, Słowację, Węgry, Jugosławię, Grecję i Turcję przedostał się do wojska polskiego tworzonego na Środkowym Wschodzie. Jako żołnierz Brygady Karpackiej w latach 1940-42 brał udział w kampanii północno-afrykańskiej (m.in. obrona Tobruku i walki pod Ghazalą). W latach 1943-45 w ramach II Korpusu odbył całą kampanię włoską (m.in. Monte Cassino, Ankona, Bolonia).
Po wojnie, w 1946 roku powrócił do kraju i podjął pracę na tworzonej właśnie Akademii Handlowej w Szczecinie (na obecnych wydziałach ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego). W latach 1951-52 oraz 1953-56 był dziekanem Wydziału Transportu tej uczelni. Od tego czasu jest nieprzerwanie związany ze szczecińskim środowiskiem naukowym. Prawo transportowe to jego specjalność naukowa – wydał ponad 400 publikacji w kraju i za granicą, w ośmiu językach. Ponadto jest autorem trzech książek o charakterze autobiograficznym: ?Żołnierskim szlakiem przez Tobruk i Monte Cassino? (1991), ?Moja droga do Szczecina? (1993) oraz ?W mundurku i w mundurze przez świat? (1998). Figuruje w wydawnictwach – „Kto jest kim w Polsce”, „Złota ksiega nauki polskiej”, ?Współcześni uczeni polscy?. Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge ujęło jego osobę w publikacji pt.: ?Who?s Who in Education? (1987), a w 1989 roku zaliczyło go do grona 500 czołowych osobistości na świecie. Amerykański Instytut Biograficzny w Raleigh (USA) przyznał mu prestiżowy tytuł Człowieka Roku 1990.
W latach 1982-88 był prezesem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, a w latach 1982-85 – wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu w Szczecinie. W uznaniu jego zasług Senat Uniwersytetu Szczecińskiego nadał mu tytuł doktora honoris causa w 1993 roku.
Władysław Górski zmarł 10 lutego 2015 r., pochowany został na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Biogram Władysława Górskiego w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan