Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej. Informujemy, że na terenie szkoły funkcjonuje  tzw. Anonimowa skrzynka na sygnały, która ma służyć wzmocnieniu współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą.


Instytucje udzielające pomocy:

1. Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna

ul. Słowackiego 14, 63-300 Pleszew
Telefon: 627 421 655

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Jagodowa 9, 62-800 Kalisz

Telefon: 665 569 745

Centrum Medyczne KONSYLIUM

ul Karłowicza 4, 62-800 Kalisz

Telefon: 627 672 328

Centrum Medyczne MULTIMED

ul. Majakowska 13A, 62-800 Kalisz

Telefon: 632 444 395

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki

Telefon: 627 411 472

4. Centrum Interwencji Kryzysowej

ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz

Telefon: 627 677 261

5. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123

Codziennie od 14.00 do 22.00!

Telefon dla rodziców i nauczycieli
w sprawach bezpieczeństwa
dzieci 800 100 100

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kazimierza Wielkiego 7A,

63-300 Pleszew

Telefon: 627 420 161

7. Niebieska Linia: 22 668 70 00

 

Komenda Powiatowa Policji

ul. Kochanowskiego 6, 63-300 Pleszew

Telefon: 627 429 200

 

8. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach

ul. Wrzesińska 2, 63-308 Tomice

Telefon 627 411 430

p. Iwona Bachorska- pedagog