Święto Patrona 2021 r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”491″ gal_title=”Swieto patrona 2021″]


Uroczystości w Warszawie 2021 r.

10 grudnia 1941 r. zakończyło się prowadzone przez wojska Osi oblężenie twierdzy tobruckiej, w której obronie polska Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich walczyła przez 110 dni.
W 80. rocznicę tych wydarzeń Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizował uroczystości ku czci bohaterskich obrońców Tobruku. O godz.10.30 w Katedrze Polowej WP została odprawiona msza św. w intencji poległych i zmarłych żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. W południe, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, miał miejsce apel pamięci, połączony z oddaniem salwy honorowej i ceremonią złożenia wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. W uroczystościach rocznicowych wziął udział dr Karol Nawrocki prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”489″ gal_title=”Tobruk – uroczystosci w Warszawie 2021 r”]

Święto Patrona 2018 r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”246″ gal_title=”Swieto patrona 2018″]

Dwudziesta rocznica nadania szkole sztandaru

[Best_Wordpress_Gallery id=”164″ gal_title=”20. rocznica nadanie szkole sztandaru”]

Uroczystości w Warszawie 2016 r.

Obchody 75. rocznicy walk o Tobruk 9 grudnia 2016 roku w Warszawie z udziałem naszego sztandaru.

[Best_Wordpress_Gallery id=”165″ gal_title=”Uroczystosci w Warszawie 2016 r.”]

Dwudziesta rocznica nadania szkole imienia

[Best_Wordpress_Gallery id=”188″ gal_title=”20. rocznica nadanie szkole imienia”]

Okolicznościowy numer gazetki szkolnej Dyzio z października 2015 r.


Święto Patrona 2009 r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”167″ gal_title=”Swieto patrona 2009″]

Święto Patrona 2008 r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”168″ gal_title=”Swieto patrona 2008″]

Święto Patrona 2007 r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”178″ gal_title=”Swieto patrona 2007″]

Uroczystości w Warszawie 2006 r.

Obchody 65. rocznicy walk o Tobruk w grudniu 2006 roku w Warszawie z udziałem naszego sztandaru.

[Best_Wordpress_Gallery id=”179″ gal_title=”Uroczystosci w Warszawie 2006 r.”]


Święto Patrona 2005 r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”171″ gal_title=”Swieto patrona 2005″]

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 2004 r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”172″ gal_title=”Odsloniecie tablicy pamiatkowej 2004 r.”]

Uroczystości w Tobruku 2001 r.

9 września 2001 r. na cmentarzu w Tobruku w Libii odbyły się uroczystości związane z 60. rocznicą walk o Tobruk. Oprócz kombatantów w uroczystościach brali udział m. in. premier RP Jerzy Buzek, Marszałek Sejmu Maciej Płażyński, Biskup Polowy Wojska Polskiego Leszek Sławoj Głódź, minister Obrony Narodowej Bronisław Komorowski, dowódca Wojsk Lądowych, prezes IPN prof. Leon Kieres, a także przedstawiciele czterech szkół noszących imię Obrońców Tobruku: z Tomic, Bukowskiej Woli, Nowej Rudy, Olsztyna i Drużyna Harcerska ze Skawiny. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor Małgorzata Wąsiewicz.

[Best_Wordpress_Gallery id=”173″ gal_title=”Uroczystosci w Tobruku 2001 r.”]

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 2001 r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”174″ gal_title=”Odsloniecie tablicy pamiatkowej 2001 r.”]

Święto Patrona 1999 r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”230″ gal_title=”Swieto patrona 1999″]

Nadanie szkole sztandaru 1997 r.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Szymanowicach, którą odprawił biskup Bronisław Dembowski. Dokonał on poświęcenia sztandaru, którego chrzestnymi byli: była dyrektor szkoły Pani Elżbieta Ratkowska, prof. Władysław Górski oraz wójt Gminy Gizałki Włodzimierz Lehmann. Na uroczystość przybyli kombatanci: prof. Władysław Górski, Antoni Czernicki, Antoni Dąbrowski, Zenon Ziarkiewicz, Czesław Zdeb, Stanisław Kotapski, Mieczysław Herod, Józef Skotnicki, Józef Pleban, Feliks Kendrich-Keidrowski.Przybył również dyrektor Szkoły Podstawowej im. SBSK ? Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli Pan Jan Manterys. Po mszy wszyscy udali się pieszo do szkoły. Marszowi towarzyszyła orkiestra wojskowa. W czasie akademii nastąpiło przekazanie sztandaru przez chrzestnych dyrektor szkoły Pani Krystynie Boruckiej, która następnie przekazała go uczniom. Po przekazaniu sztandaru uczniowie złożyli ślubowanie. Po części oficjalnej wszyscy udali się do izby pamięci, w której znajdują się pamiątki przekazane przez Tobrukczyków. Uroczystości zakończyła biesiada przy ognisku.

[Best_Wordpress_Gallery id=”175″ gal_title=”Nadanie szkole sztandaru”]

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 1995 r.

Pierwsza rocznica nadania szkole imienia Obrońców Tobruku. W czasie uroczystości odsłonięta została tablica pamiątkowa zaprojektowana przez Tobrukczyka Pana Mieczysława Naruszewicza z Warszawy. Pod tablicą umieszczone zostały słowa: ?Pamiętaj o tym wnuku…”. Rada Gminy Gizałki nadała wszystkim Tobrukczykom tytuł Honorowego Obywatela Gminy Gizałki. Tym, którzy nie mogli przybyć na uroczystość dyplomy zostały wysłane do domów. Uroczystość uświetniła orkiestra wojskowa.

[Best_Wordpress_Gallery id=”176″ gal_title=”Odsloniecie tablicy pamiatkowej 1995 r.”]

Nadanie szkole imienia 1994 r.

Uroczystości przewodniczyła dyrektor szkoły Pani Elżbieta Ratkowska. Przybyło na nią wielu gości, wśród nich ci, których wybraliśmy na naszych patronów – żołnierze Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, obrońcy Tobruku: prof. Władysław Górski, Józef Pleban, Tomasz Skrzyński, Mieczysław Herod, Józef Skotnicki, Stanisław Kotapski, Michał Dubik, Mieczysław Naruszewicz. Tobrukczycy przekazali cenne pamiątki do izby pamięci. Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny, przybliżający historię S.B.S.K. Uroczystość uświetnił występ orkiestry z jednostki wojskowej z Powidza.

[Best_Wordpress_Gallery id=”177″ gal_title=”Nadanie szkole imienia”]