Zakopane 2017 r.

 


 

Warszawa 2016 r.

 


 

Trójmiasto i Malbork 2015 r.

 


 

Zakopane 2014 r.

 


 

Sudety i Praga 2013 r.

 


 

Warszawa 2012 r.

 


 

Trójmiasto 2011 r.

 


 

Zakopane 2009 r.

 


 

Słowacja 2008 r.

 


 

Belgia 2007 r.

 


 

Zakopane 2005 r.