Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – wiosek na badania na stronie poradni

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej – plik doc  –  plik pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – plik doc  –  plik pdf

Deklaracja pozostania w przedszkolu – plik doc – plik pdf

Wniosek o stypendium dla rodzin mających do 3 dzieci – plik doc

Wniosek o stypendium dla rodzin mających więcej niż 3 dzieci – plik doc