Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – wiosek na badania na stronie poradni

Zarządzenie dotyczące rekrutacji – plik pdf

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego – plik pdf

Regulamin rekrutacji – przedszkola – plik pdf

Regulamin rekrutacji – szkoła podstawowa – plik pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej  –  plik pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego –  plik pdf

Deklaracja kontynuowania przedszkola – plik pdf

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego – plik pdf

Deklaracja korzystania z usługi cateringowej – plik pdf

Oświadczenie o rezygnacji z posiłków – plik pdf