RODO – DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku  z siedzibą w Tomicach odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


 

Gazetka szkolna Dyzio

 


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej

Komisja Rekrutacyjna przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

 


 

 


INFORMACJA – DOŻYWIANIE

 Informuję, że dożywienie rozpocznie się od poniedziałku 19.09.2022 r.  Cena dożywiania za miesiąc wrzesień 2022 r. wynosi:
                – dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III – 50,00 zł
                – dla klas IV-VIII wynosi – 60,00 zł.  

Wpłata należy dokonać na nr konta: 33 8407 0003 0410 0892 2000 0001 tytułem: wpłata za obiady imię i nazwisko dziecka/ucznia za miesiąc np. 09/2022 do dnia 22.09.2022 r.

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z USŁUGI CATERINGOWEJ    DEKLARACJA – plik pdf

      OSWIADCZENIE O REZYGNACJI Z POSIŁKOW                     OSWIADCZENIEplik pdf

 

Małgorzata Wąsiewicz


Dyzio luty czerwiec 2022


Dowozy uczniów – rozkład jazdy autobusu


Informacje i dokumenty dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej 


27 grudnia 1918 r. rozpoczęło się Powstanie Wieklopolskie

– Instytut Pamięci Narodowej

– film

– film

 

 


Święto Patrona SzkołySzkoła Podstawowa
im. Obrońców Tobruku
Tomice, ul. Wrzesińska 2
63-308- Gizałki
pow. pleszewski, woj. wielkopolskie

telefon, fax: 627411110 lub 627411430
e-mail: sp_tomice@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach | Facebook


« z 2500 »

Mikrodotacje Wielkopolska Wiara 2021