Uwaga! Zmieniłem układ treści. Materiał nowszy będzie u góry strony.

Matematyka – klasa 5

Tematy na tydzień przedświąteczny (6 – 8 kwietnia).  Najpierw temat nr 1. Procenty a ułamki

2. Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Ułamki dziesiętne.

                – podręcznik: strona 179
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach 85 – 86

 

1. Temat: Procenty a ułamki.     Dalszy ciąg ostatniej lekcji z poprzedniego tygodnia

                – podręcznik: strony 173 – 178
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach 82 – 84

Do tej lekcji zadania: 9 str. 177   1/4, połowa, 1/5 – jakie to procenty całości?

                                    11 str. 177   4 zł to 10% całości pieniędzy. 100% jego pieniędzy to ile razy po 4 zł?

                                    13 str. 178  oraz zadania na str. 84 zeszytu ćwiczeń.  W zadaniach 7, 8 i 9 najpierw zapiszcie ułamki, potem te ułamki zamieńcie na ułamki o mianowniku 100. Jest to przedstawione niebieskim kolorem w zadaniu nr 7.

Film:  Procenty a ułamki, czyli – co to są procenty? (wersja 2)       i/lub      Procenty i ułamki, czyli  – co to są procenty?

 


Tematy bieżące – 4 lekcje od 30 marca do 3 kwietnia

4. Temat: Procenty a ułamki.     Temat na dwie lekcje     (ostatnią w tym i pierwszą w przyszłym tygodniu)

                – podręcznik: strony 173 – 178
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach 82 – 84
Film:  Procenty a ułamki, czyli – co to są procenty? (wersja 2)       lub      Procenty i ułamki, czyli  – co to są procenty?                         

Proponuję wykonać zadania od 1 do 6 na str. 176 i 177 w podręczniku oraz zadania od 1 do 6 na stronach 82 i 83 zeszytu ćwiczeń. Jeżeli nie poradzicie sobie ze wszystkimi, to wykonajcie te, które będziecie umieć. Podobnie w zeszycie ćwiczeń, wykonajcie zadania, z którymi sobie poradzicie. 

Nie przysyłajcie rozwiązań. Po ostatniej lekcji poinformuję, które zadania z poszczególnych lekcji z tego tygodnia należy przysłać.

2 – 3. Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.  Temat na dwie lekcje

                – podręcznik: strony 171 – 172 
                   Zadania: – zad. 1/172 wykonajcie przynajmniej 4 podpunkty (po jednym
                   dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu,
                   – zad 2/172 wykonajcie przynajmniej połowę przykładów (uczniowie zdolni weźcie pod 
                   uwagę działania z nawiasami),
                   – zad. 4 i zad 5 /172
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach 79 – 81 (trzy strony, ale na dwie lekcje)
Film: Ułamki zwykłe i dziesiętne     film jest długi, ale na początku autor przypomina w nim zamianę ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i odwrotnie.

Wykonując dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych obydwa ułamki musimy zapisać w postaci albo ułamków zwykłych, albo ułamków dziesiętnych. Zwróćcie uwagę, że każdy ułamek dziesiętny możemy zamienić na ułamek zwykły, natomiast odwrotnie nie zawsze jest to możliwe.

Pamiętajcie, że w dodawaniu i odejmowaniu ułamków zwykłych musimy doprowadzić je do wspólnego mianownika. Natomiast w mnożeniu i dzieleniu nie potrzeba tego robić.

Nie przysyłajcie rozwiązań. Po ostatniej lekcji poinformuję, które zadania z poszczególnych lekcji z tego tygodnia należy przysłać.

 

1. Temat: Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych.

                – podręcznik: strony 169 – 170
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach 77 – 78
Film: Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

Nie przysyłajcie rozwiązań. Później poinformuję, które zadania z poszczególnych lekcji z tego tygodnia należy przysłać.

 


4. Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.

                – podręcznik: strony 167 – 168
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach 75 – 76
Film: Dzielenie ułamków dziesiętnych  i/lub  Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych lub Dzielenie ułamków dziesiętnych

Przyślijcie mi na spt@sptomice.pl rozwiązania zadań w postaci zdjęć: 
                                  – zadanie 1 str. 167 c)
                                  – zadanie 2 str. 168 połowę punkty a, c, e, g, i
                                  – zadanie 3 str. 168 a, b (liczbę 1 można zapisać 1,0 lub 1,00 itd.)
                                  – przynajmniej jedno zadanie tekstowe (wybrane z zadań 4-7 lub zagadkę)


3. Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
                – podręcznik: strony 164 – 166
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach 73 – 74

Film: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

Przyślijcie mi na spt@sptomice.pl rozwiązania zadań w postaci zdjęć: 
                                  – zadanie 2 str. 165 połowę: punkty a, c, e, g lub b, d, f, h
                                  – trzy wybrane inne zadania (oprócz zad. nr 1). Wybierz te zadania, które
                                    potrafisz rozwiązać.


2. Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych.

                – podręcznik: strony 162 – 163
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach 71 – 72

Polecam film Tomasza Gwiazdy: Mnożenie ułamków dziesiętnych

Przyślijcie mi na spt@sptomice.pl rozwiązania zadań w postaci zdjęć:
               uczniowie dop i dst: – zadanie 1 wybrać 6 podpunktów str. 162,
                                                     – zadanie 2 a), b), c), d) i zadanie 5 str. 163                                                 

               uczniowie db i bdb: – zadanie 2 c), d), e), f) oraz 6 i 7 str. 163                                

Oczywiście możecie rozwiązać więcej zadań.


1. Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.

                – podręcznik: strony 159 – 161
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach 69 – 70

Polecam film Tomasza Gwiazdy: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

Przyślijcie mi na spt@sptomice.pl rozwiązania zadań w postaci zdjęć:
             uczniowie dop i dst na półrocze: – zadania: 3 a), b), c), d) i 4 a), b), c), d) str. 160
                                                                        – zadania 5 i 6 str. 154
                                                                        – zadanie 5 str. 161

               uczniowie db i bdb na półrocze: – zadania: 3 e), f), g), h) i 4 e), f), g), h) str. 160
                                                                        – zadanie 7 str. 161


Bieżąca lekcja: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… Temat ten został już zrealizowany.
                – podręcznik: strony 155 – 158
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach 67 – 68