Matematyka – klasa 4.

Uwaga! Zmieniłem układ treści. Materiał nowszy będzie u góry strony.

Tematy na tydzień przedświąteczny (6 – 8 kwietnia).

1 – 2. Temat: Dodawanie ułamków zwykłych.    (dwie lekcje)

                – podręcznik: strony 173 – 174
                – zeszyt ćwiczeń: strony 65 – 66

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie wszystkie zadania, a w podręczniku zad. 1, 3 i 5 na str. 174.

W zadaniu 5/174 „oblicz sprytnie”, tzn. zwróć uwagę, że najpierw można dodać ułamki o jednakowych mianownikach i otrzymamy wtedy liczby całkowite (całości).
Np. podpunkt b) 7/9 + 13/4 + 1/4 = 7/9 +14/4 = 7/9 + 2 = 27/9

Film: Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach

 


 

Tematy bieżące – 4 lekcje od 30 marca do 3 kwietnia)

4. Temat: Ułamek jako wynik dzielenia.  (temat ostatni w tym tygodniu)

                – podręcznik: strony 170 – 172
                – zeszyt ćwiczeń: strony 63 – 64

Film: Ułamek jako wynik dzielenia   lub  Ułamek zwykły jako wynik dzielenia

Proponuję wykonać zadania od 1 do 4 na str. 171 i 172 w podręczniku. W zadaniu 3  na str. 172 wystarczy wykonać połowę podpunktów. Jeżeli nie poradzicie sobie ze wszystkimi, to wykonajcie te, które będziecie umieć. Podobnie w zeszycie ćwiczeń, wykonajcie zadania, z którymi sobie poradzicie. 

Nie przysyłajcie rozwiązań. Po ostatniej lekcji poinformuję, które zadania z poszczególnych lekcji z tego tygodnia należy przysłać.

2 – 3. Temat: Ułamki niewłaściwe.      2 godziny lekcyjne

                – podręcznik: strony 166 – 169
                – zeszyt ćwiczeń: strony 60 – 62

Film: Ułamki niewłaściwe           oraz Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy   

W podręczniku jest tylko 6 zadań, dlatego w miarę możliwości wykonajcie w zeszytach wszystkie. Podobnie w zeszycie ćwiczeń. W tym tygodniu będzie jeszcze tylko jeden temat.

Nie przysyłajcie rozwiązań. Po ostatniej lekcji poinformuję, które zadania z poszczególnych lekcji z tego tygodnia należy przysłać.

1. Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków.

                – podręcznik: strony 164 – 165
                – zeszyt ćwiczeń: strony 58 – 59

Film: Rozszerzanie i skracanie ułamków

Nie przysyłajcie rozwiązań. Później poinformuję, które zadania z poszczególnych lekcji z tego tygodnia należy przysłać.

 


5. Temat: Porównywanie ułamków zwykłych.    (dwie godziny)

                – podręcznik: strony 160 – 163
                – zeszyt ćwiczeń: strony 56 – 57

Film: Porównywanie ułamków

Przyślijcie mi na spt@sptomice.pl rozwiązania zadań z podręcznika: zad. 2 str.161, zad 7 str.162 i 12 str.163


4. Temat: Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej.
                – podręcznik: strony 158 – 159
                – zeszyt ćwiczeń: strony 54 – 55

Film: Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej

W podręczniku jest tylko 6 zadań. Spróbujcie rozwiązać wszystkie. Zadanie nr 6 jest trudniejsze, zwróćcie uwagę, że punkt d musi odpowiadać liczbie 1/2, a punkt c liczbie 1/3.

Przyślijcie mi na spt@sptomice.pl rozwiązania połowy, tzn. trzech zadań, ale jednym z nich ma być zadanie nr 5.


3. Liczby mieszane.

            – podręcznik: strony 156 – 157

            – zeszyt ćwiczeń (część 1/2 Arytmetyka): 52- 53

Film:  Ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Przyślijcie mi na spt@sptomice.pl rozwiązania zadań w postaci zdjęć:

            uczniowie dop i dst na półrocze: – zadania 1 i 2 str. 156
                                                                        – zadanie 4 str. 157

            uczniowie db i bdb na półrocze:   – zadania 1 str. 156
                                                                        – zadania 3, 4 i 6 str. 157

Oczywiście możecie rozwiązać więcej zadań.


2. Ułamek jako część całości.

            – podręcznik: strony 152 – 155
            – zeszyt ćwiczeń: strony (część 1/2 Arytmetyka): strony 47 -51

Film: Ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Przyślijcie mi na spt@sptomice.pl rozwiązania zadań w postaci zdjęć:
               uczniowie dop i dst na półrocze: – zadania 1 i 2  str. 153
                                                                        – zadania 5, i 6 str. 154
                                                                        – zadanie 10 str. 155

               uczniowie db i bdb na półrocze: – zadania 5, 7 i 8 str. 154
                                                                        – zadania 10, 12 i 13 str. 155

Oczywiście możecie rozwiązać więcej zadań.


1. Powtórzenie wiadomości z działu Figury geomertryczne.

                – podręcznik: zadania na stronie 149
                – zeszyt ćwiczeń: strony 42 – 45

Polecam filmy Tomasza Gwiazdy:           

                Proste równoległe i prostopadłe                           Mierzenie kątów
           
    Obwody prostokątów i kwadratów
                Co to jest skala
                                                          Co to jest skala – cd.
                Skala na planach i mapach                                     Skala na planach i mapach – cd.


Bieżąca lekcja: Skala na planach i mapach. Temat ten został już zrealizowany.
               
                – podręcznik: strony 145 – 148
                – zeszyt ćwiczeń: strony 39 – 41