Przykładowe rozwiązania zadań egzaminacyjnych CKE zamieszczonych w Repetytorium wydawnictwa Nowa Era:
– Własności liczb – str. 18 i 19 plik jpg 1, plik jpg 2
– Działania na liczbach – str. 23 plik jpg
– Ułamki – str. 29 – 31 plik jpg 1, plik jpg 2, plik jpg 3,
– Obliczenia Praktyczne – str. 39 – 41 plik jpg 1, plik jpg 2, plik jpg 3
– Procenty – str. 46 i 47 plik jpg 1, plik jpg 2
– Obliczenia procentowe w praktyce – str. 52 i 53 plik jpg 1, plik jpg 2
– Potęgi – str. 59 i 60 plik jpg 1, plik jpg 2
– Pierwiastki – str. 66 i 67 plik jpg 1, plik jpg 2
– Wyrażenia algebraiczne – str. 71 i 72 plik jpg 1, plik jpg 2
– Równania – str. 78 plik jpg 1, plik jpg 2
– Zadania tekstowe- str. 82 – 85 plik jpg 1, plik jpg 2, plik jpg 3, plik jpg 4
– Własności figur płaskich. Przystawanie – str. 96 i97 plik jpg 1, plik jpg 2
– Twierdzenie Pitagorasa – str. 102 i 103 plik jpg 1, plik jpg 2
– Pola i obwody figur w zadaniach – str. 109 – 112 plik jpg 1, plik jpg 2, plik jpg 3
– Układ współrzędnych na płaszczyźnie – str. 118 – plik jpg 1, plik jpg 2