Tematy do realizacji 30.03. – 03.04.

  1. „ Krajobraz wczoraj i dziś”.

Podręcznik str. 151-154

Proszę obejrzeć film link: https://www.youtube.com/watch?v=ifUtJ9Al2XI Zastanówcie się jakie widzicie różnice w wyglądzie wsi dawniej a dziś. Zapiszcie kilka zdań w dodatkowym zeszycie.

Wykonajcie ćwiczenie 1 i 2 str.94 (zeszyt ćwiczeń).

  1. Obszary i obiekty chronione w Polsce”

Podręcznik str. 155 – 158

Obejrzyjcie sobie prezentację link: https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/attachment/414

Wykonajcie ćwiczenie 1 i 2 str.96 (zeszyt ćwiczeń).

Zadanie dla chętnych – czas wykonania 2 tygodnie. Wybierzcie dowolny park narodowy i wykonajcie prezentację multimedialną na jego temat. W prezentacji powinny się znaleźć : logo parku, położenie, najciekawsze zwierzęta i rośliny, formy ukształtowania terenu.


Temat 2: „Wody słodkie i wody słone”.

Ćw. 1, 3, 4 strona 92 i 93.

Poszukajcie w Internecie mapę świata,  i zanotujcie najdłuższą rzekę, największe jezioro i największy ocean na świecie.

Temat 1: „Czy wszystkie skały są twarde”

Proszę obejrzeć prezentację link: https://www.youtube.com/watch?v=9Cz8XeltTRI

Rozwiążcie ćwiczenie 1 str. 90