PODAJ 15 DZIEŁ SZTUKI I ICH TWÓRCÓW / OBRAZY, RZEŹBY, BUDOWLE- ZAMKI , PAŁACE, KOŚCIOŁY ITD/. OPISZ ULUBIONE DZIEŁO. POZDRAWIAM Tadeusz Kostuj.
 
 
ZADANIE ; NARYSUJ W ZESZYCIE  KOŁA OLIMPIJSKIE NA BIAŁYM TLE. WYJAŚNIJ CO OZNACZAJĄ. 
 Z JAKICH ŹRÓDEŁ KORZYSTAŁEŚ ?   
 
PODPOWIEDŹ: KOŁA W GÓRNYM RZĘDZIE ; NIEBIESKIE, CZARNE, CZERWONE.
 NA DOLE; ŻÓŁTE, ZIELONE. KOŁA SĄ ZŁĄCZONE ….

 

PLASTYKA ; KL. 4 – 7

DZIĘKUJĘ ZA ŚWIETNE PRACE O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ, PLAKATY DOTYCZĄCE WALKI Z KORONAWIRUSEM, PREZENTACJE DOTYCZĄCE RÓŻNYCH KIERUNKÓW SZTUKI ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA.

PLASTYKA – UCZY WRAŻLIWOŚCI, POZWALA NA ROZWÓJ KREATYWNOŚCI, ŁĄCZY WIEDZĘ ZE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW – JEST ŹRÓDŁEM RADOŚCI I WOLNOŚCI TWÓRCZEJ , KATALIZATOREM RÓŻNYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH, PEŁNI RÓWNIEŻ ROLĘ TERAPEUTYCZNĄ.

PRZYKŁADEM ARTYSTY , KTÓRY PREZENTOWAŁ WSZECHSTRONNĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI BYŁ – LEONARDO DA VINCI. OBOK MALARSTWA I RZEŹBY MIAŁ NIEZLICZONĄ ILOŚĆ POMYSŁÓW Z ZAKRESU ARCHITEKTURY, NAUKI, TECHNIKI – NAZYWANY „CZŁOWIEKIEM RENESANSU”, W ZNACZENIU CZŁOWIEKA WSZECHSTRONNEGO.

KL.4- 7 T; RYSUNEK, MALARSTWO, SZTUKA W ASPEKCIE INNYCH DZIEDZIN ŻYCIA.

ZACHĘCAM, ABYŚ PODOBNIE JAK LEONARDO DA VINCI;

 • Kl4; SZKICOWAŁ/ OŁÓWKIEM, KREDKĄ/ SWOJE OTOCZENIE.
 • KL5; PRZEMYŚL ;     JAK PLASTYKA, SZTUKA MOŻE POLEPSZYĆ ŻYCIE, /ZAPISZ/?
 • Kl.6 Z APISAŁ,ŻE TECHNIKA „SFUMATO”; TO TECHNIKA WPROWADZONA PRZEZ ARTYSTĘ – W MALARSTWIE OLEJNYM, POZWALAJĄCA NA ŁAGODNE PRZEJŚCIE Z OBSZARÓW CIEMNYCH DO JASNYCH, DAJĄCE MIĘKKIE EFEKTY KOLORYSTYCZNE.
 • Kl. 7; PRZEWIDZIAŁ, STWIERDZIŁ JAK ZMIENIŁO SIĘ ŻYCIE OD CZASU RENESANSU? JAKIE NOWE DZIEDZINY ORAZ KIERUNKI W SZTUCE POWSTAŁY I WYWARŁY WPŁYW NA NASZE ŻYCIE?
 

 

PLASTYKA kl. 4-7.


 
INFORMACJE OGÓLNE ZWIĄZANE Z KONKURSAMI , KTÓRE PLANOWAŁEM PRZEPROWADZIĆ W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ ZAISTNIAŁEGO STANU EPIDEMICZNEGO ORAZ OKRESEM NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH. / UCZNIOWIE ZA WYKONANE PRACE OTRZYMAJĄ OCENY/
 
     1) WYKONAĆ PRACĘ PLASTYCZNĄ ; „ JAK ZAPOBIEGAĆ CHOROBIE WYWOŁANEJ PRZEZ 
         KORONAWIRUSA” – dowolny format i technika, może być plakat, komiks
 
    2) WYKONAJ KOMPOZYCJE WIOSENNO – ŚWIĄTECZNE Z MATERIAŁÓW RÓŻNYCH. PROPOZYCJA
        WYKONANIA – KARTEK  OKOLICZNOŚCIOWYCH, ŚWIĄTECZNYCH , STROIKÓW 
        WIELKANOCNYCH, PISANEK.
 
   Dla chętnych pkt3):
 
     3) WYKONAJ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ WYBRANEGO KIERUNKU SZTUKI LUB PREZENTACJĘ
         NA DOWOLNYM FORMACIE( A4, A3), DOWOLNĄ TECHNIKĄ.     UCZEŃ MOŻE OPISAĆ
         WYBRANY KIERUNEK SZTUKI  LUB WYBRANE( ULUBIONE) DZIEŁO SZTUKI ; OBRAZ, RZEŹBĘ,
         OBIEKT ARCHITEKTONICZNY.
 
  
TEMATYKA ZAJĘĆ:
  
KL.4;
 
– Temat lekcji : Dekoracja na Wielkanoc. Zastosowanie plamy barwnej i kreski / linia , kontur/. ćwiczenia ; wykonanie wzoru z kolorowych plam, konturów np. zwierząt jak ; zając, kurczak  oraz wzorów geometrycznych jak koła, zygzaki itp. Uczeń wykonuje projekt wzorów wielkanocnych z motywami wg; propozycji, własnego pomysłu / dokumentuje w zeszycie/. W kolejnym etapie wykonuje kartkę okolicznościową-świąteczną. / narysowane wzory i napisy wycina i przykleja na przygotowaną kartkę papieru / format A5 – połowa A4, A6-połowa A5/. Dla chętnych można wykonać dekorację – komponując wycięte wzory i umieścić w wazonie przymocowane na patykach lub w inny sposób ( na sznureczkach, słoiczkach, styropianowych jajkach itp.).
 
 
KL. 5;
 
             -Temat lekcji: Rodzaje kompozycji – kompozycja otwarta, zamknięta, statyczna,                   dynamiczna, symetryczna, asymetryczna.                 Analiza i charakterystyka wybranego dzieła
 
Poniższe obrazy spełniają pewne charakterystyczne dla określonego układu kompozycyjnego cechy.
 
 Obraz 1 – kompozycja otwarta, układ elementów plastycznych sprawia wrażenie , jakby nie kończył się na płaszczyźnie obrazu ( płynąca rzeka i drzewa zajmują część obrazu, pozostałe fragmenty – możemy sobie wyobrazić , że pozostają poza obrębem dzieła, które ukazuje określony wycinek rzeczywistości.
 
 Obraz 2 – WYCINANKA LUDOWA ( SZCZEGÓLNIE CHARAKTERYSTYCZNA WYCINANKA KURPIOWSKA) ; jest typową kompozycją  symetryczną.
 
Obraz 3 –  kompozycja  charakterystyczna dla  kompozycji  dynamicznej ( podniesione ręce, upadające postacie).
 
  Zadanie ; wykonaj wycinankę ludową –( obraz 2 ) -wg swojego pomysłu; jest to kompozycja symetryczna – i wykorzystaj (obok wyciętego baranka, zająca, jajka ) w kompozycji świątecznej.

W szczególnie dramatycznych momentach historycznych artyści utrwalający w swoich dziełach codzienność wypełniali rolę dokumentalistów. Taką funkcję spełniał cykl grafik hiszpańskiego artysty Francisco Goi Okropności wojny, będący wstrząsającym zapisem życia codziennego w Hiszpanii w okresie wojen napoleońskich. Również w prezentowanym niżej obrazie Goya ukazał cierpienia bezbronnej ludności cywilnej. Jego prace były oskarżeniem przemocy i zniszczeń, jakie niesie ze sobą wojna.

 

Francisco Goya, „Rozstrzelanie powstańców madryckich”, 1814, olej na płótnie, Prado Museum, Madryt, Hiszpania,

Dokumentalny charakter dzieł rodzajowych polega także na tym, że utrwaliły w pamięci następnych pokoleń codzienne życie całych zbiorowości ludzkich. Do tej grupy należą obrazy ukazujące życie społeczności w czasie wojny.

 

KL 6;

 • Temat lekcji ; KOMPOZYCJA ŚWIĄTECZNA Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK GRAFICZNYCH. WYKONANIE KARTKI ŚWIĄTECZNEJ WIELKANOCNEJ.
   
  TECHNIKI GRAFICZNE ZNANE SĄ W DZIAŁANIACH PLASTYCZNYCH -OD MIEDZIORYTU PRZEZ LINORYT, DRZEWORYT, AŻ PO GRAFIKĘ KOMPUTEROWĄ.
  CIEKAWĄ TECHNIKĄ MALARSKĄ ZBLIŻONĄ DO GRAFIKI JEST MONOTYPIA. POLEGA ONA NA TYM,ŻE NA PŁYTCE (NP. METALOWEJ, CERAMICZNEJ, PLASTIKOWEJ ITP/ WYKONUJESZ OBRAZ FARBĄ, A NASTĘPNIE JEST ON ODBIJANY NA PAPIERZE LUB CIENKIM PŁÓTNIE.
   
  ZADANIE;1) OPISZ 3 TECHNIKI GRAFICZNE 2) WYKONAJ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ , WIELKANOCNĄ Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK GRAFICZNYCH.
  POMOC: WYKONAJ Z ZIEMNIAKA WZORY,STEMPLE,KTÓRE MOŻNA POKRYWAĆ RÓŻNYMI KOLORAMI I UŻYWAĆ WIELOKROTNIE – PODOBNIE JAK W DRUKU. UZUPEŁNIJ KARTKĘ INNYMI DEKORACJAMI , NAPISAMI. MOŻESZ ALTERNATYWNIE UŻYĆ INNEJ TECHNIKI NP. GRAFIKI KOMPUTEROWEJ.

KL 7 ;

Temat : KIERUNKI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ OD FUTURYZMU DO LAND ARTU – I DZIAŁANIA HAPPENINGOWE ORAZ Z ZAKESU PERFORMANCE’U ;

WSPIERAMY PRZYRODĘ CHRONIMY DRZEWA .

FUTURYZM – JAKO KIERUNEK ARTYSTYCZNY SŁAWIĄCY TECHNIKĘ I CYWILIZACJĘ MIEJSKĄ POWSTAŁ NA POCZĄTKU XX WIEKU.

LAND ART – KIERUNEK ARTYSTYCZNY ZAPOCZĄTKOWANY W LATACH 60 XX WIEKU, DLA KTÓREGO CHARAKTERYSTYCZNA JEST TWÓRCZOŚĆ W PLENERZE PRZEKSZTAŁCAJĄCA NATURALNY KRAJOBRAZ.

ZADANIE ; ZAPROPONUJ DZIAŁANIA HAPPENINGOWE ORAZ(LUB) Z ZAKESU PERFORMANCE’U ;

 • NA TEMAT; WSPIERAMY PRZYRODĘ , CHRONIMY DRZEWA .

WSKAZÓWKI; analizy

Sama Ziemia jest kreatorem, przetwarza swoją powierzchnię, bo tak działa natura. Często nawet skutki niszczącej działalności natury przynoszą zjawiskowe, niepowtarzalne i zadziwiające efekty. A co zrobić, gdy twórcy land artu działają przeciwko ekologom? Takie są wyzwania sztuki współczesnej i o tym dowiaduje się uczeń na plastyce i innych zajęciach . Czy wykonane np. w jednej ze szkół( ale też w domu czy na zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach) sweterki dla drzew, rosnących przy szkole, to protest artystyczny ucznia, czy akt twórczy? Jedno jest pewne, to element krajobrazu, a tym samym wdzięczny temat na zdjęcie. Możliwe jest wykonanie innej działalności -elementy robótek ręcznych, na przykład wyszywanie, wykonanie makatki o tematyce ekologicznej.

Można też podjąć inne działania z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Opcja multimedialna.( tylko w przypadku możliwości technicznych i organizacyjnych)

Materiały i środki techniczne Materiały i środki techniczne niezbędne do zrealizowania wybranych zadań:  projektor, ekran projekcyjny lub tablica interaktywna  materiały włókiennicze  brystol 100/70  mazaki  komputery z dostępem do Internetu 3.2 Ogólne wskazówki : uczniowie wyjaśniają, na czym polega rodzaj twórczości zwany land artem i przy użyciu przeglądarki internetowej wyszukują przykładów takich akcji. Dzielą się na trzy zespoły i przygotowują oryginalne projekty land artu: ingerencja artystyczna, wizja artystyczna, protest artysty. . Na dwóch jednostkach lekcyjnych uczniowie wyszywają podstawowe ściegi na kanwie. Kolejne trzy jednostki lekcyjne to przygotowanie ochrony, opisu drzew lub wykonanie makatek, bieżników. Zanim uczniowie przystąpią do pracy, należy zgromadzić odpowiednią ilość niezbędnych materiałów.