Materiały na zespół dydaktyczno – wyrównawczy w klasie 6 (dwóch uczniów) i w klasie 7 (dwie uczennice).

Materiały do samodzielnej pracy związane zagadnieniami realizowanymi obecnie na lekcjach. Są to pliki pdf, które można otworzyć przeglądarką plików pdf a także przeglądarką internetową

– klasa 6 Liczby dodatnie i liczby ujemne oraz Wyrażenia algebraiczne

– klasa 7 Wyrażenia algebraiczne i równania