Skype codziennie o godz. 13:00

Materiał nowszy góry strony.

Tematy bieżące:

Proszę przysłać zdjęcia zadań z zeszytu ćwiczeń ze stron: 73, 75, 79, 82, 84, 87 na adres spt@sptomice.pl

 

Temat: Graniastosłupy proste. 

                – podręcznik: strona 222 – 225 
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach  38 – 39  (zeszyt część 2/2 Geometria)

Film: Przykłady graniastosłupów prostych     Przykłady graniastosłupów (część 2)     Pole powierzchni graniastosłupa prostego

 

Temat: Prostopadłościany i sześciany. 

                – podręcznik: strona 218 – 221 
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach  36 – 37  (zeszyt część 2/2 Geometria)

Film: Opis prostopadłościanu       Siatki prostopadłościanów        Pole powierzchni prostopadłościanu

 

Temat: Rozpoznawanie figur przestrzennych.  

                – podręcznik: strona 212 – 217 
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach  34 – 35  (zeszyt część 2/2 Geometria)

Film: Rozpoznawanie figur przestrzennych

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Wyrażenia algebraiczne i równania.

                – podręcznik: strona 209 
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach  93 -94

 

Temat: Rozwiązywanie równań – zadania tekstowe.  

                – podręcznik: strona 204 – 208 
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach  89 – 92

 

Temat: Rozwiązywanie równań.  

                – podręcznik: strona 200 – 203 
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach  86 – 88

Film: Rozwiązywanie równań

 

Temat: Liczba spełniająca równanie.

                – podręcznik: strona 197 – 199 
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach  84 – 85

Film: Zapisywanie równań, liczba spełniająca równanie   (ten temat od 7 minuty 50 sekundy filmu)

 

Temat: Zapisywanie równań.     

                – podręcznik: strona 193 – 196 
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach  82 – 83

Film: Zapisywanie równań, liczba spełniająca równanie   (ten temat do 7 minuty 50 sekundy filmu)

 


Proszę przysłać zdjęcia zadań z zeszytu ćwiczeń ze stron: 61, 64, 67, 68 na adres spt@sptomice.pl

 

Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.     (2 godz.)

                – podręcznik: strona 188 – 192 
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach  79 – 81

Film: Sumy algebraiczne Jednomiany Upraszczanie wyrażeń algebraicznych       (materiał dokładnie związany z tematem od 7 minut 50 sekund)

 

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.   (2 godz.)

                – podręcznik: strona 185 – 187 
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach  78

Film: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych

 

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych – rozwiązywanie zadań. 

 


Informacja o sprawdzianie z działu Liczby dodatnie i liczby ujemne.

Sprawdzian odbędzie się zgodnie z ustaleniami jutro, tj. w czwartek o godz. 13:00. Zostanie on przesłany na wasze skrzynki pocztowe w dwóch wersjach – jako dokument Word i w postaci pliku graficznego (zdjęcie). Zadania należy rozwiązać i zapisać na nowej kartce, po skończeniu należy zadania sfotografować i przesłać jako załącznik na adres spt@sptomice.pl nie później niż do godz.13:50.
Uwaga – sprawdzian w dwóch plikach, ponieważ jeżeli komuś nie uda się otworzyć pliku Word, będzie mógł otworzyć plik drugi – graficzny.

 


Tematy na tydzień przedświąteczny (6 – 8 kwietnia). Na sprawdzian umówimy się po spotkaniu na Skype

2-3. Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.    (dwie lekcje)

                – podręcznik: strony 178 – 184
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach 73 – 77

Film:     Co to jest wyrażenie algebraiczne – zapisywanie i odczytywanie    i/lub     Wyrażenia algebraiczne – wprowadzenie          

Litery w wrażeniach algebraicznych są liczbami, np. możemy powiedzieć, że a oznacza liczbę uczniów klasy. Dla klasy piątej a to będzie 22, ale dla klasy czwartej a będzie 11, a dla klasy szóstej a będzie oznaczać liczbę 26.

W podręczniku, jak i w zeszycie ćwiczeń jest dużo zadań, ale są do siebie podobne. Proponuję do pierwszej lekcji zadania od 1 do 11 w podręczniku, ale nie wszystkie pisemnie.

Pisemnie wykonajcie zadania z podręcznika: 4 i 5 ze str. 180 oraz dla uczniów, którzy sobie poradzą zad. 10 i 11 ze str. 181. Pozostałe zadania przeanalizujcie ustnie.

zeszycie ćwiczeń na początek wykonajcie zadania na stronach 73 – 75. W zadaniu 5/73 zwróćcie uwagę, że znane wam wzory na obwody i pola wielokątów są wyrażeniami algebraicznymi, chociaż do tej pory tak ich nie nazywaliśmy. W zadaniu 13/75 przypominam że, kreska ułamkowa oznacza dzielenie i że, opuszcza się znak mnożenia liczb razy litera lub litera razy litera(tylko mnożenia)

Rozwiązanie zad. 7/181:
           
a) x·90 km, ale stosujemy zapis 90x km (najpierw liczba, potem litera; km to to jest jednostka długości, to nie jest część wyrażenia algebraicznego),

             b) 6000·t metrów. (Piechur pokonuje 6 km w ciągu godziny, a odpowiedzieć mamy ile pokona metrów, dlatego 1000 razy więcej)

            c) 60·m·n (m kilometrów pokonuje w ciągu minuty, czyli w ciągu godziny 60 razy więcej). Kropki oznaczające mnożenie można pominąć.

Rozwiązanie zad. 8/181 c)  3/4·(m – n) najpierw musimy obliczyć liczbę będącą wynikiem odejmowania m – n, a dopiero potem obliczyć 3/4 tej liczby.

1. Temat: Sprawdzian wiadomości z działu ”Liczby dodatnie i liczby ujemne”.

 


 

Tematy bieżące – 4 lekcje od 30 marca do 3 kwietnia

4. Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Liczby dodatnie i liczby ujemne.     (temat ostatni w tym tygodniu)
                – podręcznik: strona 175 
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach  71 i 72

Wykonajcie zadania, z którymi sobie poradzicie. Podobnie w zeszycie ćwiczeń, wykonajcie zadania, które będziecie potrafili rozwiązać.

Nie przysyłajcie rozwiązań. Po ostatniej lekcji poinformuję, które zadania z poszczególnych lekcji z tego tygodnia należy przysłać.

2 – 3. Temat: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.  (Temat na dwie lekcje).
                – podręcznik: strona 172 – 174 Wykonajcie przynajmniej połowę podpunktów z zad. 1/173,
                  połowę z zad. 3/174 i połowę z zad. 3/174
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach  68 – 70 (trzy strony, ale na dwie lekcje).

Film: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych 

Zwróćcie uwagę, że każdy ułamek dziesiętny możemy zamienić na ułamek zwykły, natomiast odwrotnie nie zawsze jest to możliwe. Pamiętajcie, że mnożąc albo dzieląc ułamki zwykłe nie musimy sprowadzać ich do wspólnego mianownika.

Nie przysyłajcie rozwiązań. Po ostatniej lekcji poinformuję, które zadania z poszczególnych lekcji z tego tygodnia należy przysłać.

1. cd. tematu: Dodawanie i  odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych.

proszę o uzupełnienie zeszytu ćwiczeń i wykonanie zadań z podręcznika. W podręczniku w niektórych zadaniach (np. 2/170, 3,170, 8/171, 9/171) jest dużo działań, dlatego możecie wykonać tylko po połowie z nich, np. co drugie działanie.


3. Temat: Dodawanie i  odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych.       Temat na dwie lekcje
                – podręcznik: strona 168 – 171
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach  64 – 67

Filmy:   Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych
       lub
Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych

Przyślijcie mi na spt@sptomice.pl rozwiązania zadań w postaci zdjęć:
                                 – zadanie 2 i 3 str. 170 wystarczy połowa (co drugie działanie),
                                 – zadanie 8 str. 171- po dwa działania z podpunktów a, bc
 
                                 – zadanie 10 str. 171 – uczniowie, którzy sobie poradzą


2. Temat: Porównywanie liczb.
                – podręcznik: strona 164 – 167
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach  61 – 63

Polecam film:    Liczby ujemne

Przyślijcie mi na spt@sptomice.pl rozwiązania zadań w postaci zdjęć:
Temat: Porównywanie liczb.
         uczniowie dop i dst na półrocze: – zadanie 1, 3 i 4 str. 166
                                                                   – zadanie 7 a) str. 167

         uczniowie db i bdb na półrocze: – zadanie 2 i 5 str. 166
                                                                   – zadanie 7 str. 167 wartość bezwzględna liczby jest dodatnia

Oczywiście możecie rozwiązać więcej zadań.


1. Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Procenty.
                – podręcznik: strona 161
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronach  59 – 60

Polecam filmy Tomasza Gwiazdy:     


 Bieżąca lekcja: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
                – podręcznik: strony 159 – 160
                – zeszyt ćwiczeń: zadania na stronie 58