Klasa 1

Link do piosenek do powtarzania: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/songs/?cc=pl&selLanguage=pl

Link do interaktywnego słowniczka obrazkowego i gier utrwalających.

  1. https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_06?cc=pl&selLanguage=pl
  2. https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/games/games_06_1?cc=pl&selLanguage=pl
  3. https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/games/games_06_2?cc=pl&selLanguage=pl

Link ogólny do materiałów do powtórek:

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/?cc=pl&selLanguage=pl

Temat 1 -Food – przypomnienie nazw produktów żywnościowych.

 

Podręcznik str. 50.

-Przypominamy sobie poznane nazwy produktów spożywczych z wykorzystaniem materiałów w powyższych linkach.

-Przechodzimy do podręcznika i słuchamy nagrania i wskazujemy jedzenie na obrazku. Następnie słuchamy po raz drugi i powtarzamy nazwy po nagraniu. Nagrania znajdują się na płycie dołączonej do podręcznika lub po ściągnięciu nagrania CD2 z : https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

– Tworzymy słowniczek obrazkowy w zeszycie. Rysujemy jedzenie z obrazka i podpisujemy odpowiednimi wyrazami.

– Śpiewamy piosenkę Munch. Munch dostępną w Link 1.

 

Temat 2- The picnic – wysłuchanie i zrozumienie opowiadania i mówienie o upodobaniach I like… – Ja lubię… oraz I don’t like…- Ja nie lubię.

Podręcznik str. 51. Zeszyt ćwiczeń str. 50

-Słuchamy historyjkę na str. 51 z płyty dołączonej do podręcznika lub po ściągnięciu nagrania CD2 z : https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

– Słuchamy historyjkę po raz drugi i powtarzamy każdą wypowiedź. Potem staramy się przeczytać historyjkę samodzielnie.

-Następnie przechodzimy do zeszytu ćwiczeń str. 50. Postępujemy zgodnie z poleceniami do zadań. A na końcu kolorujemy np. 2 wybrane lub wszystkie obrazki.

Klasa 2

Linki do materiałów:

Link 1 do piosenek do powtarzania: https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/songs/?cc=pl&selLanguage=pl

Link 2 do słowniczka obrazkowego do interaktywnego słownictwa:

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/picturedictionary/picturedictionary_06?cc=pl&selLanguage=pl

Link 3 do mini gier do utrwalania słownictwa:

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/games/games_06_1?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/games/games_06_2?cc=pl&selLanguage=pl

Link 4 – słownik DIKI: https://www.diki.pl/

Link ogólny do materiałów do powtórek:

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/?cc=pl&selLanguage=pl

Temat 1- Play time– zabawa na świeżym powietrzu. Przypominamy nazwy zabawek.

Podręcznik str. 48. Zeszyt ćwiczeń str. 47

-Przypominamy sobie nazwy zabawek za pomocą słowniczka obrazkowego oraz gier online (link 2 i 3).

-Przechodzimy do podręcznika na str. 48 aby wysłuchać z płyty dołączonej do podręcznika poszczególnych nagrań do ćwiczeń i wskazujemy na obrazku poznane rzeczy/ powtarzamy nazwy po nagraniu/ a potem słucha rymowanki.

– Tworzymy słowniczek obrazkowy w zeszycie, czyli rysujemy i podpisujemy zabawki z podręcznika.

Przechodzimy do zeszytu ćwiczeń str. 47. Postępujemy zgodnie z poleceniami do zadań.

Temat 2- The skateboard song – piosenka; I’ve got..- do opisywania posiadania.

 

Podręcznik str. 49. Zeszyt ćwiczeń str. 48

-Przypominamy sobie zwrot I’ve got / I have got- ja mam.

-Przechodzimy do podręcznika na str. 49, i czytamy w 1 zadaniu opis co posiada pierwszy chłopiec a następnie piszemy w zeszycie co mają na obrazku pozostałe 2 dziewczynki.

-Słuchamy i śpiewamy piosenkę „The skateboard song” (z płyty lub Link1- tu jest też cały tekst piosenki).

-Następnie przechodzimy do zeszytu ćwiczeń str. 48. Postępować zgodnie z poleceniami do zadań.

Klasa 3

Link do materiałów:

Link do interaktywnych słowniczków obrazkowych, historyjek obrazkowych, piosenek i gier do powtórek:

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/?cc=pl&selLanguage=pl

Temat 1- What is the time?-utrwalamy podawanie godziny.

-Ćwiczymy podawanie godziny w następujących materiałach:

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/games/games_05_2?cc=pl&selLanguage=pl

https://english-online.pl/godziny-angielski/

-Wymyślamy 10 dowolnych godzin i zapisujemy je w zeszycie po angielsku.

Temat 2- What is the weather like?- przypominamy sobie opisywanie pogody.

-Przypominamy sobie przymiotniki opisujące pogodę w następujących ćwiczeniach:

https://learningapps.org/3477105

https://learningapps.org/2797988

-Przygotowuję notatkę z w zeszycie z wykonanych ćwiczeń w postaci słowniczka obrazkowego. Należy przepisać do zeszytu przymiotniki napotkane w powyższych zadaniach i obok narysować obrazek ilustrujący dana pogodę.

-Przepisujemy pytanie o pogodę do zeszytu i odpowiadamy na nie pisemnie zgodnie z pogodą widzianą za oknem:

What’ s the weather like today? – Jaka jest pogoda dzisiaj?

It’s ………. . – Jest……….

Klasa 4

Temat 1- Czasownik have got (mieć) w różnych typach zdań- powtórzenie.

Proszę wykonać zadania powtórzeniowe na temat czasownika have got w linku:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv1/unit5/?cc=pl&selLanguage=pl

oraz wydrukować i wykonać lub przepisać do zeszytu zadania ze strony 9 i 11 z materiału dostępnego tutaj:

https://www.pearson.pl/fileadmin/poland/english/products/files/sample_files/wb1unit1.pdf

Temat 2- Pets- czytamy tekst o z zwierzątkach domowych.

Podręcznik str. 71.

Zadania wykonujemy zgodnie z poleceniami i na koniec zapisujemy nowe słowa w zeszycie. Ich tłumaczenie sprawdzamy w https://www.diki.pl/

Temat 3- Unit 5 revision- powtórzenie z działu 5.

Podręcznik str. 73

Zadania wykonujemy zgodnie z poleceniami.

Klasa 5

Temat 1- Zastosowanie czasu present continuous – powtórzenie.

Proszę wykonać zadania powtórzeniowe dotyczące present continuous w linku:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit4/?cc=pl&selLanguage=pl

oraz wydrukować i wykonać lub przepisać do zeszytu zadania stąd

http://www.psp1.pionki.pl/index.php/przedmioty-3/jezyk-angielski/155-klasa-4/392-present-continuous-cwiczenia

Temat 2- Zaimki dzierżawcze i przedimki- przypomnienie.

Proszę wykonać zadania powtórzeniowe dotyczące zaimków i przedimków (a/an/the) w linku:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit4/?cc=pl&selLanguage=pl

oraz

https://www.helloangielski.pl/rozmowki/przymiotniki-dzierzawcze/

Temat 3- Unit 1-4 revision- powtórzenie z działów 1-4.

Podręcznik str. 62

Zadania wykonujemy zgodnie z poleceniami i notujemy w zeszycie.

 

Klasa 6

Temat 1- Przedimki oraz some i any – powtórzenie.

Proszę wykonać zadania powtórzeniowe w linku:

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit4/?cc=pl&selLanguage=pl

 

Temat 2- Reading practice- rozumienie tekstu czytanego.

Podręcznik str. 60.

Czytamy tekst i wykonujemy zadanie zgodnie z poleceniem, a na koniec zapisujemy nieznane słowa z tłumaczeniem w zeszycie. Tłumaczenie sprawdzamy w https://www.diki.pl/

 

Temat 3- Unit 1-4 revision- powtórzenie z działów 1-4.

Podręcznik str. 61-62

Zadania wykonujemy zgodnie z poleceniami i notujemy w zeszycie.

Klasa 7

Temat 1- The problem of fresh water- rozumienie tekstu czytanego.

Podręcznik str. 56.

Czytamy tekst i wykonujemy zadanie zgodnie z poleceniem, a na koniec notujemy nieznane słowa z tłumaczeniem. Tłumaczenie sprawdzamy w https://www.diki.pl/

 

Temat 2- Listening- rozumienie ze słuchu.

Podręcznik str. 46.

Wykonujemy zadania 1,2,3,4. Słuchamy nagrania 2 razy do każdego zadania i zaznaczamy odpowiedzi. Nagrania do ściągnięcia na skrzynce mailowej na portalu tlen.pl. Przypominam login: homework.7 a hasło jest znane, jeśli nie pamiętasz proszę skontaktować się z kolegą lub koleżanką. Tam dalsze instrukcje.

 

Temat 3- Language skills- rozwijamy umiejętności językowe.

Podręcznik str. 47-49.

Zadania wykonujemy zgodnie z poleceniami. Dalsze instrukcje na naszej skrzynce kontaktowej.

 

Klasa 8

Zadania do wykonania na skrzynce kontaktowej www.tlen.pl