Klasa 4

Zadanie do wykonania: Przygotuj w edytorze tekstu (Word lub inny) notatkę o wybranym zwierzęciu morskim. Zamieść w niej w kolejnych akapitach informacje o tym, gdzie żyje i czym się odżywia. Podaj także charakterystyczne cech jego budowy (wielkość, waga …) oraz kilka ciekawostek.
Zastosuj w tekście odpowiednie wyróżnienia:
– nazwę zwierzęcia napisz tekstem dekoracyjnym WordArt,
– pierwsze wyrazy w akapitach wyróżnij czcionką pogrubioną,
– informacje o jego występowaniu napisz kursywą,
– wklej do tekstu zdjęcie.

Wykonane zadanie zapisz pod nazwą Zwierzęta morskie imię nazwisko i prześlij jako załącznik e-mailem na adres: spt@sptomice.pl


 

Klasa 5

Zadanie do wykonania: wykonaj prezentację według zamieszczonej w pliku graficznym jpg katy pracy lub zgodnie  z opisem w podręczniku na stronach 93-98 (temat 3.5 Krótka historia. Sterowanie animacją). Sposób wykonania animacji został już omówiony na lekcji w szkole. Możesz wykorzystać dowolne rysunki kota i myszy. Zamieszczam również gotową prezentację w postaci filmu.

Wykonane zadanie zapisz jako prezentację pod nazwą Kot i mysz imię nazwisko i prześlij jako załącznik e-mailem na adres: spt@sptomice.pl

                   Film


 

Klasa 6

Zadanie do wykonania: dla uczniów, którzy nie wykonali, nie skończyli  (lub nie są zadowoleni z efektów swojej pracy) zadania polegającego na narysowaniu w programie GIMP słonecznika z wykorzystaniem warstw: temat 4.1 O tworzeniu grafik z wykorzystaniem warstw, strony 96-106. Możesz pracować korzystając z załączonej w pliku graficznym jpg karty pracy. Pracę należy wykonać wykorzystując warstwy.

Program GIMP jest darmowy i możesz go pobrać z Internetu.

Wykonane zadanie zapisz pod nazwą słonecznik imię nazwisko i prześlij jako załącznik e-mailem na adres: spt@sptomice.pl

Karta pracy Słonecznik

 

 

 

 


 

Klasa 7

Zadanie do wykonania: wykonaj w Logomocji ćwiczenia 9, 10 i 11 z podręcznika strony 164 i 165. Jeżeli masz problem z wykonaniem zadań przeanalizuj przykładowe rozwiązanie – wszystkie trzy ćwiczenia w jednym pliku. ćw 9 10 11 str 164.  Aby uruchomić poszczególne programy (trzy ćwiczenia)  kliknij ikonę Pokaż/Schowaj pamięć i w otwartym oknie kliknij Procedury. Aby uruchomić poszczególne programy wpisz ich nazwy do okna poleceń (na dole znak zapytania).

Jeżeli nie masz Logomocji pobierz program. Nie wymaga instalacji – skopiuj folder Logomocja na swój komputer. Po skopiowaniu musisz wyodrębnić piki ponieważ jest to folder skompresowany.

Wykonane zadanie zapisz pod nazwą ćwiczenie 9 10 11 imię nazwisko i prześlij jako załącznik e-mailem na adres: spt@sptomice.pl


 

Klasa 8

Zadania do wykonania:

Ćwiczenie 4, str 172 podręcznika. Badamy ruch jednostajny prostoliniowy. Opis doświadczenia: Obserwowano ruch pęcherzyka powietrza znajdującego się w szklanej rurce napełnionej cieczą. Na rurce zaznaczono odcinki takiej samej długości: co 0,1 m (rurka ma długość 1 m). Pęcherzyk powietrza utrzymuje się zawsze u góry rurki ustawionej pionowo. Jeśli odwrócimy rurkę, pęcherzyk znajdzie się na dole i ruchem jednostajnym zacznie przesuwać się do góry. W tabeli (rys. 2.) przedstawiono wyniki pomiaru czasu, w którym pęcherzyk powietrza przebył odcinki drogi tej samej długości. Doświadczenie można powtarzać wiele razy, a wyniki pomiarów – za każdym razem wpisywać do tabeli arkusza kalkulacyjnego. Wartości prędkości otrzymamy automatycznie, o ile poprawnie utworzymy formułę do obliczania.

1. Zaprojektuj w arkuszu kalkulacyjnym tabelę do wpisywania wyników pomiarów w tym doświadczeniu.
2. Wpisz przykładowe wyniki.
3. Zaprojektuj formuły, przeprowadź obliczenia oraz przygotuj odpowiedni wykres.
Musisz wybrać odpowiedni rodzaj wykresu.

Zapisz ćwiczenie w pliku pod nazwą ćwiczenie 4 imię nazwisko i prześlij jako załącznik e-mailem na adres: spt@sptomice.pl

 

Ćwiczenie 5 , str 173 podręcznika. Wykonujemy wykres kołowy
1. Tabela na rysunku 3. pokazuje zestawienie powierzchni poszczególnych województw w hektarach w kolejności malejącej. Przedstaw w postaci wykresu kołowego powierzchnię Polski według województw. Umieść na wykresie etykiety danych (nazwy województw i wartości procentowe).

2. Zapisz plik pod nazwą ćwiczenie 5 i prześlij jako załącznik e-mailem na adres: spt@sptomice.pl


Od 30 marca na 4 kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia nadawane są lekcje z TVP:

– informatyka kl. 4 na TVP3 we wtorki o godz. 8:00, powtórka o 12:30

– informatyka kl. 5 na TVP Historia w piątki o godz. 9:30, powtórka o 14:00

– informatyka kl. 6 na TVP3 w piątki o godz. 10:00, powtórka o 14:30

– informatyka kl. 7 na TVP Rozrywka w piątki o godz. 11:00, powtórka o 15:30

– informatyka kl. 8 na TVP Sport we wtorki o godz. 11:00, powtórka o 15:30

Oglądać można też na TYP VOD  „eSzkoła”