Nowe zadania do wykonania dla poszczególnych klas zostaną opublikowane po wcześniejszym omówieniu ich na lekcjach online na Skype.

Lekcje Skype:
– klasa 4 – piątek po matematyce,
– klasa 5 – piątek godz. 12:00,
– klasa 6 – wtorek godz. 9:00,
– klasa 7 – poniedziałek godz. 12:00,
– klasa 8 – środa godz. 12:00

Lekcje bieżące:

Klasa 4: Kolejno odlicz! Style i numerowanie – edytor tekstu.

Wykonujemy listę numerowaną w edytorze tekstu (Word). Zadanie omawialiśmy na Skype i jest opisane w podręczniku na str. 114 – 116. Opis w podręczniku odnosi się do edytora Word 2007 i wersji nowszych. nie wszyscy macie nowe wersje Word’a albo posiadacie inny edytor tekstu – np. edytor tekstu Writer z pakietu LibreOffice, lub z pakietu OpenOffice. Dlatego wykonajcie pracę podobną do opisanej w podręczniku na ile to możliwe.


Klasa 5: Patyczaki w ruchu. Tworzenie prostych animacji w programie Pivot Animator.          

Podręcznik str. 102 – 109                     Lekcja na Skype


Klasa 6: Zdjęć cięcie-gięcie. Elementy retuszu i fotomontażu zdjęć.      (cd. GIMP)

Podręcznik str. 108 – 116  i   karta pracy: karta pracy GIMP zdjęć cięcie gięcie                Lekcja na Skype


Informacja dla uczniów klasy 5: pobieranie i instalacja programu Pivot Animator. Program można pobrać np. ze strony www programu: http://www.pivotanimator.net/Download.php lub czasopisma Komputer Świat: https://download.komputerswiat.pl/grafika-i-fotografia/grafika-i-animacja/pivot-animator

Podczas instalacji nie zgadzaj się na instalację dodatkowych, zbędnych programów klikając odpowiedni przycisk – w języku angielskim jest to przycisk Decline.

Informacja dla uczniów klasy 6: instalacja programu GIMP (omawialiśmy już na Skype). Proponuję pobrać plik instalacyjny programu z oficjalnej strony GIMP-a mimo, że jest w języku angielskim   https://www.gimp.org/downloads/  Po otwarciu strony z dwóch przycisków proponuję wybrać ten pomarańczowy (Download GIMP 2 10 18 directly). Plik instalacyjny należy zapisać na dydku komputera – 171 MB, czyli przy wolnym łączu internetowym będzie to trwało dość długo. Po ścignięciu całego pliku należy zezwolić na instalację. Nie potrzeba zmieniać ustawień, instalować tak, jak program proponuje. Instalacja powinna sama proponować język polski. Inne strony do pobrania programu to np. dobreprogramy.pl, komputerswiat.pl, instalki.pl i inne ale mogą one proponować instalację dodatkowych, zbędnych programów.


Klasa 4

Zadanie do wykonania: Przygotuj w edytorze tekstu (Word lub inny) notatkę o wybranym zwierzęciu morskim. Zamieść w niej w kolejnych akapitach informacje o tym, gdzie żyje i czym się odżywia. Podaj także charakterystyczne cech jego budowy (wielkość, waga …) oraz kilka ciekawostek.
Zastosuj w tekście odpowiednie wyróżnienia:
– nazwę zwierzęcia napisz tekstem dekoracyjnym WordArt,
– pierwsze wyrazy w akapitach wyróżnij czcionką pogrubioną,
– informacje o jego występowaniu napisz kursywą,
– wklej do tekstu zdjęcie.

Wykonane zadanie zapisz pod nazwą Zwierzęta morskie imię nazwisko i prześlij jako załącznik e-mailem na adres: spt@sptomice.pl


Klasa 5             lekcja wideo na Skype piątek godz. 12:00

Zadanie do wykonania: wykonaj prezentację według zamieszczonej w pliku graficznym jpg katy pracy lub zgodnie  z opisem w podręczniku na stronach 93-98 (temat 3.5 Krótka historia. Sterowanie animacją). Sposób wykonania animacji został już omówiony na lekcji w szkole. Możesz wykorzystać dowolne rysunki kota i myszy. Zamieszczam również gotową prezentację w postaci filmu.

Wykonane zadanie zapisz jako prezentację pod nazwą Kot i mysz imię nazwisko i prześlij jako załącznik e-mailem na adres: spt@sptomice.pl

                   Film


Klasa 6           lekcja wideo na Skype wtorek godz. 9:00

Zadanie do wykonania: dla uczniów, którzy nie wykonali, nie skończyli  (lub nie są zadowoleni z efektów swojej pracy) zadania polegającego na narysowaniu w programie GIMP słonecznika z wykorzystaniem warstw: temat 4.1 O tworzeniu grafik z wykorzystaniem warstw, strony 96-106. Możesz pracować korzystając z załączonej w pliku graficznym jpg karty pracy. Pracę należy wykonać wykorzystując warstwy.

Program GIMP jest darmowy i możesz go pobrać z Internetu.

Wykonane zadanie zapisz pod nazwą słonecznik imię nazwisko i prześlij jako załącznik e-mailem na adres: spt@sptomice.pl

Karta pracy Słonecznik


Klasa 7      lekcja wideo na Skype poniedziałek godz. 12:00

Zadanie do wykonania: wykonaj w Logomocji ćwiczenia 9, 10 i 11 z podręcznika strony 164 i 165. Jeżeli masz problem z wykonaniem zadań przeanalizuj przykładowe rozwiązanie – wszystkie trzy ćwiczenia w jednym pliku. ćw 9 10 11 str 164.  Aby uruchomić poszczególne programy (trzy ćwiczenia)  kliknij ikonę Pokaż/Schowaj pamięć i w otwartym oknie kliknij Procedury. Aby uruchomić poszczególne programy wpisz ich nazwy do okna poleceń (na dole znak zapytania).

Jeżeli nie masz Logomocji pobierz program. Nie wymaga instalacji – skopiuj folder Logomocja na swój komputer. Po skopiowaniu musisz wyodrębnić piki ponieważ jest to folder skompresowany.

Wykonane zadanie zapisz pod nazwą ćwiczenie 9 10 11 imię nazwisko i prześlij jako załącznik e-mailem na adres: spt@sptomice.pl


Klasa 8                   lekcja wideo na Skype środa godz. 12:00

Zadania do wykonania:

Ćwiczenie 4, str. 172 podręcznika. Badamy ruch jednostajny prostoliniowy. Opis doświadczenia: Obserwowano ruch pęcherzyka powietrza znajdującego się w szklanej rurce napełnionej cieczą. Na rurce zaznaczono odcinki takiej samej długości: co 0,1 m (rurka ma długość 1 m). Pęcherzyk powietrza utrzymuje się zawsze u góry rurki ustawionej pionowo. Jeśli odwrócimy rurkę, pęcherzyk znajdzie się na dole i ruchem jednostajnym zacznie przesuwać się do góry. W tabeli (rys. 2.) przedstawiono wyniki pomiaru czasu, w którym pęcherzyk powietrza przebył odcinki drogi tej samej długości. Doświadczenie można powtarzać wiele razy, a wyniki pomiarów – za każdym razem wpisywać do tabeli arkusza kalkulacyjnego. Wartości prędkości otrzymamy automatycznie, o ile poprawnie utworzymy formułę do obliczania.

1. Zaprojektuj w arkuszu kalkulacyjnym tabelę do wpisywania wyników pomiarów w tym doświadczeniu.
2. Wpisz przykładowe wyniki.
3. Zaprojektuj formuły, przeprowadź obliczenia oraz przygotuj odpowiedni wykres.
Musisz wybrać odpowiedni rodzaj wykresu.

Zapisz ćwiczenie w pliku pod nazwą ćwiczenie 4 imię nazwisko i prześlij jako załącznik e-mailem na adres: spt@sptomice.pl

Ćwiczenie 5 , str 173 podręcznika. Wykonujemy wykres kołowy
1. Tabela na rysunku 3. pokazuje zestawienie powierzchni poszczególnych województw w hektarach w kolejności malejącej. Przedstaw w postaci wykresu kołowego powierzchnię Polski według województw. Umieść na wykresie etykiety danych (nazwy województw i wartości procentowe).

2. Zapisz plik pod nazwą ćwiczenie 5 i prześlij jako załącznik e-mailem na adres: spt@sptomice.pl


Od 30 marca na 4 kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia nadawane są lekcje z TVP:

– informatyka kl. 4 na TVP3 we wtorki o godz. 8:00, powtórka o 12:30

– informatyka kl. 5 na TVP Historia w piątki o godz. 9:30, powtórka o 14:00

– informatyka kl. 6 na TVP3 w piątki o godz. 10:00, powtórka o 14:30

– informatyka kl. 7 na TVP Rozrywka w piątki o godz. 11:00, powtórka o 15:30

– informatyka kl. 8 na TVP Sport we wtorki o godz. 11:00, powtórka o 15:30

Oglądać można też na TYP VOD  „eSzkoła”